Uutiset

Nikolai Sourcing Logistiikka-lehdessä: Kilpailukykyä kustannustehokkaalla hankinnalla


Suuret suomalaiset konepajayritykset käyttävät tunnetusti lukuisten alihankkijayritysten työpanosta. Ainakin toistaiseksi huomattava osa alihankkijoista on suomalaisia. Ne kuitenkin joutuvat elämään jatkuvassa kilpailussa muiden maiden yritysten kanssa. Kilpailun paineessa suomalaisyritykset joutuvat pohtimaan tuotannon siirtämistä ainakin osittain esimerkiksi Aasian halvan kustannustason maihin.
  - Maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa elävä konepaja saattaa ilmoittaa alihankkijalleen, että seuraavana vuonna sen valmistamaa osakomponenttia tai muuta tuotetta on saatava 20 prosenttia halvemmalla hinnalla. Jos hinnanalennus ei onnistu suomalaiselta alihankkijalta, hankinta mahdollisesti kohdistuu muihin - todennäköisesti halvemman työkustannustason maiden tehtaisiin, teollisuusyksikön johtaja Tommi Voutilainen Nikolai Sourcing Oy:stä kuvailee.

Osakomponentteja LCCS-hankinnoilla

On helppo ymmärtää, että tuotannon aloittaminen kaukaisessa maassa on hyvin vaativaa. Parempi ratkaisu on teettää ja hankkia joitakin osakomponentteja LCCS-mallilla (Low Cost Country Sourcing).
  - Nikolai Sourcing Oy tarjoaa asiakkailleen keinoja kilpailukyvyn parantamiseen kustannustehokkaalla hankinnalla halvan kustannustason maista. Esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa on lukuisia konepajoja, jotka ovat jo tottuneet valmistamaan tuotteita länsimaisille yrityksille. Suomessa toimivan alihankkijayrityksen on kuitenkin vaikeaa löytää juuri sellaisia konepajoja, jotka ovat valmiita valmistamaan toivotunlaisia tuotteita. Tämä onnistuu meidän avullamme.
  Nikolai Sourcingin ratkaisussa etsitään ensiksi sopiva maa, jossa tuotteet voitaisiin valmistaa.
  - Sen jälkeen tämän maan yrityksistä valitaan ne, joille tarjouspyyntö esimerkiksi jonkin osakomponentin valmistuksesta toimitetaan. Valitsemme tarjouksista 3-4, jotka toimitetaan sellaisenaan asiakasyrityksen arvioitaviksi, Voutilainen sanoo.
  Kun asiakasyrityksen edustajat ovat tutustuneet tarjouksiin, Nikolai Sourcing järjestää heille mahdollisuuden käydä paikan päällä valittujen yritysten tuotantolaitoksissa.
  - Paikalliset olot, kulttuurin ja kielen tunteva työntekijämme on mukana tehdaskäynneillä. Asiakasyrityksen edustajat puolestaan näkevät, millaisissa oloissa tuotetta mahdollisesti ryhdytään valmistamaan. Tässä yhteydessä edustajamme auttaa selvittämään eri tehtaiden valmiudet palvella suomalaisyritystä. Lopullisen valintapäätöksen tekee kuitenkin asiakasyritys.

Valvontaa ja laaduntarkastusta paikan päällä

Myöhemmin Nikolai Sourcingin paikallinen työntekijä valvoo sovitun tuotteen pilottierän valmistusta.
  - Jos täältä Suomesta lähdetään paikan päälle vastaavaan tehtävään, siihen kuluu viikko ja lisänä tulevat lento- ja majoituskulut. Meidän paikallinen työntekijämme tekee tämän työn huomattavasti nopeammin ja kustannustehokkaammin.
  Jos pilottijakso sekä muutkin ennakoivat vaiheet sujuvat moitteitta, on edessä toimitussopimuksen tekeminen.
  - Me pystymme auttamaan asiakasyritystämme sopimuksen laadinnassa. Tunnemme Kaukoidän tavat ja tottumukset, joten osaamme ottaa sopimusteksteissä huomioon asiakkaamme edut. Samoin valvomme, että sopimuksessa sovitut toimitusaikataulut pitävät.
  Voutilainen korostaa, että Nikolai Sourcing Oy:n toimintamallissa ostaja ja valmistava yritys tuntevat toisensa ja ostajilla on aina selvä kuva siitä, mistä heidän tuotteensa tulevat, miten ne ovat valmistettuja ja mistä oikeasti maksetaan. Tällöin ostaja voi varmistaa, että valmistava yritys toimii kansainvälisten ympäristö-, työturvallisuus- ja vastuullisuusstandardien mukaan. Toimintamalli on täysin läpinäkyvä.

Vahvaa kokemusta yrityskaupan myötä

Nikolai Sourcing Oy perustettiin nimellä Kaukopartio Oy vuoden 2007 lopussa. Runsaan puolen vuoden toiminnan jälkeen yritys hankki omistukseensa Kesko-konserniin kuuluvan Kaukomarkkinat Oy:n hankintapalveluyksikön. Kauppa saatiin lopulliseen päätökseen 30.11.2008 ja samassa yhteydessä Kaukopartion Oy:n nimi muuttui Nikolai Sourcing Oy:ksi. Samalla 17 Kaukomarkkinoiden hankintapalveluyksikön työntekijää siirtyi Nikolain palvelukseen. Heidän mukanaan taloon tuli hankintapalveluyksikön johtaja Merja Räsänen. Uudessa työpaikassaan hän johtaa Nikolai Sourcingin käyttötavarayksikköä.
  - Kaukomarkkinat käynnisti hankinnat Kiinasta jo 1950-luvulla ja se oli ensimmäisiä länsimaisia yrityksiä Kiinan hankintabisneksessä. Johdin hankintayksikköä lähes kymmenen vuotta ennen siirtymistäni tänne. Useilla muillakin Kaukomarkkinoista tulleilla henkilöillä on kymmenien vuosien kokemus käyttötavaroiden hankinnasta Kaukoidän maista, Räsänen toteaa.
  Nikolai Sourcing Oy työllistää 24 henkilöä. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee Suomen ulkopuolella. Kaikkiaan seitsemän henkilön toimipaikka on Shanghaissa ja kuuden Pekingissä. Hongkongissa henkilöitä on kolme ja Ruotsissa yksi.
  - Olemme käynnistäneet LCCS-periaatteella tapahtuvien hankintapalvelujen tarjonta ruotsalaisyrityksille. Samoin selvittelemme mahdollisuuksia hankintojen käynnistämistä myös Intiasta jossa meillä on jo ensimmäisiä projekteja menossa ja myöhemmin Itä-Euroopan maista, Nikolai Sourcingin toimitusjohtaja Edvard Krogius sanoo.

Tero Tuisku

< Takaisin