Uutiset

Nikolai Sourcing tarjoaa vastuullisia hankintapalveluita teollisuudelle ja kaupalle


Vastuullinen hankinta – sosiaalinen auditointi
Nikolai sourcingin vastuullisen hankinnan yksikkö keskittyy toimitttajien ja tuotantolaitosten sosiaalisen ja ympäristövastuun auditointiprosessiin. Ammattitaitoiset paikalliset auditoijat arvioivat tuotantolaitokset, tekevät parannussuunnitelmat, ohjaavat ja raportoivat.

”Seurantakäynneillä on tärkeä merkitys arvioidessa ja luokitellessa toimittajan ja tuotantolaitoksen asennetta ja osaamista vastuullisessa toiminnassa. Tavoitteena on, että eri tuotantolaitokset saavat jonkin kansainvälisen sertifikaatin tai standardin tai läpäisevät asiakasyrityksen oman ”code of conductin”. Serifikaatit tai standardit myöntää virallinen auditointiyritys mutta Nikolai Sourcing auttaa käytännön järjestelyissä. Auditointi antaa lisää tietoa ostajalle toimittajista ja koko toimittajaketjusta, parantaa niiden suorituskykyä ja alentaa ostajan riskiä toimiessa korkean riskin- maissa”, sanoo Nikolai Sourcing Oy:n johtaja Merja Räsänen.

Nikolai Sourcing on tarjonnut Kesko Oyj:lle vuodesta 2008 vastuullisuuden hankintapalveluita. Osana Tekesin rahoittamaa kehitysprojektia “Pk-teollisuuden LCCS-toiminnan tehostus” Nikolai Sourcing tulee toteuttamaan syksyllä 2010 vastuullisuustutkimuksen valmistavan teollisuuden piirissä.

Laaduntarkastus
Nikolai Sourcing tarjoaa myös erikseen laaduntarkastuspalveluita teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Laaduntarkastuspalvelu sisältää laadullisten tavoitteiden asettelun yhdessä asiakkaan kanssa, laatutavoitteiden mukaisen valmistuprosessin optimoinnin valmistavan yrityksen kanssa, tuotannonaikaisen laadunvalvonnan ja/tai valmiiden tuotteiden laatutarkastuksen. Laaduntarkastus suoritetaan aina Nikolai Sourcing paikallisen henkilökunnan toimesta.

Tehdasauditointi
Nikolai Sourcingin tehdasuditointipalvelu auttaa asiakkaita varmistamaan että potentiaalisten toimittaja- ja valmistajayritysten tekniset valmiudet ovat ostajayrityksen vaatimusten mukaiset.

Nikolai Sourcing paikallinen henkilöstö varmistaa:
• henkilöstön riittävyys ja osaamisen taso
• kone ja laiteresurssit
• toimitilojen sopivuus
• laadunvarmistusprosessi ja –laitteet  
• logistiiikan toimivuus

Tuotantolaitoksen auditointi paikallisen ammattilaisen voimin antaa realistisen ja luotettavan kuvan yhteistyökumppanin toimintaedellytyksistä ja suoristuskyvystä.


Alihankinta 2010, Tampere, 21. syyskuuta 2010

Edvard Krogius
toimitusjohtaja
050 322 9392

Jakelu: Lehdistö ja sidosryhmät

< Takaisin