Uutiset

Nikolai Sourcing TEKEL:in verkkosivuilla: Hankintatoimia tehostamalla lisää potkua pk-yrityksille


Ajankohtaisia ratkaisuja ja käytännön kokemuksia hankintatoiminnan kehittämisestä esiteltiin Miktechin järjestämässä iltapäivätilaisuudessa.

Suomalaisyritysten kokemuksia hankintatoimista halvemman kustannustason maista on kartoittanut liikkeenjohdon konsultointiin ja valmennukseen keskittynyt Talent Partners Oy. Tutkimustuloksia eteläsavolaisille yrityksille Miktech Oy:n järjestämässä iltapäivätilaisuudessa esitteli konsultti Markus Kalela.


-Tutkimuksella haluttiin selvittää, miten laajalti suomalaisyritykset tekevät hankintoja halvemman kustannustason maista, millaisia odotuksia toiminnalta odotetaan ja millaisia haasteita ja onnistumisia toiminnassa on ollut, Kalela kertoi. Tulokset osoittivat, että kansainvälinen hankintatoimi on tullut jäädäkseen suomalaisiin organisaatioihin ja suuri osa vastanneista piti sitä jo normaalina toimintamallina.


-Eniten hankitaan tuotteita, mutta yllättävän paljon, jopa 48 prosenttia vastanneista kertoi hankkivansa myös palveluita (esim. asiantuntija- ja suunnittelutyötä) halvemman kustannustason maista. Tutkimuksen perusteella hankinnat halvan hintatason maista tulevat myös pk-yrityksissä lähivuosina kasvamaan, mutta tekemistä riittää vielä.


-Onnistuminen vaatii perusteellista suunnittelua, tehokkaiden toimintamallien, työkalujen ja osaamisen kehittämistä sekä oikein valittuja yhteistyökumppaneita, Kalela painotti.


Ratkaisuja hankintatoimeen olivat yrityksille esittelemässä toimitusjohtaja Edvard Krogius ja teollisuusyksikön johtaja Tommi Voutilainen Nikolai Sourcing Oy:stä. Yrityksellä on pitkä kokemus hankintatoiminnasta Kaukoidän maissa.


-Kustannuspaineet pakottavat pk-yrityksetkin hakemaan uusia toimintatapoja, ja ostaminen halvemman kustannustason maista on yksi varteenotettava vaihtoehto. Haasteena siinä ovat toimitusten luotettavuus, tuotteiden laatu ja sopivien toimittajien löytäminen. Tyypillinen tapa toimia on hankkia agentti, joka hoitaa yrityksen puolesta asiat kohdemaassa. Ongelmaksi voi tulla muun muassa toiminnan eettisyys, varmaa tietoa tuotteen lopullisesta valmistajasta ei välttämättä saa. Meidän tapamme toimia on hankkia tuotteet asiakkaalle tehtaalta suoraan ilman välikäsiä. Edustamme aina asiakasta, emme tavarantoimittajaa, kuvasi Edvard Krogius Nikolai Sourcing Oy:n toimintatapaa.


-Vahvuutenamme on laaja toimittajaverkosto ja asiantuntemus kohdemaassa. Teemme asiakkaan puolesta tarjouspyynnöt ja tilaukset, hoidamme toimitusten valvonnan ja tarkastukset. Edustamme asiakasta kaikissa hankintaan liittyvissä asioissa, Tommi Voutilainen korosti. Meillä on kohdemaissa paikallinen henkilöstö, joka valvoo tuotteiden valmistusta ja hoitaa muut paikan päällä tarvittavat asiat. Siten säästetään myös matkakuluja.


Tommi Voutilainen uskoo pk-yritysten lisäävän jatkossa hankintojaan halvemman kustannustason maista.

-Globaaliin markkinaan siirtyminen vaikuttaa myös kotimarkkinoilla toimiviin alihankkijoihin, ja ketjun jokaisessa kohdassa on haettava uusia toimintamalleja kustannusten säästämiseksi. Hankintoja tehostamalla voidaan saada aikaiseksi yllättävänkin isoja säästöjä, ja sitä kautta auttaa säilyttämään työpaikkoja myös kotimaassa, Voutilainen ja Krogius muistuttivat.


Iltapäivän tilaisuutta isännöi kehityspäällikkö Niko Halonen, jolla on vetovastuu Miktech Oy:n hallinnoimasta Pooli2010-hankkeesta.


-Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen teknologiayrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja nopeuttamaan kehitysprosesseja. Hankintatoimen tehostaminen on yksi tapa päästä tähän tavoitteeseen, Halonen mainitsee.

Tiina Toivakka

< Takaisin