Uutiset

Tekes rahoittaa Nikolai Sourcing Oy:n liiketoimintamallin kehitysprojektia


Kehitysprojektin tavoite on luoda valmistavan konepajateollisuuden tarpeisiin sopiva liiketoimintamalli, joka mahdollistaa teollisuuden pk-yritysten suorat hankinnat alemman kustannustason maista (LCCS: Low Cost Country Sourcing). Pk-yritys on tässä hankkeessa määritelty olevan alle sadan miljoonan euron liikevaihdon omaava yritys.

Kehitysprojektin alkuvaiheessa toteutetaan, yhteistyössä Talent Partners Oy:n ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa, Suomen pk-teollisuuden hankintatarpeiden kartoitus. Kartoitus tulee olemaan valtakunnallinen, ja se kattaa laajan otannan pk-teollisuuden yrityksiä. Kartoitus tehdään kyselynä ja se toteutetaan maaliskuussa 2010.

”Projekti edistää osaamisintensiivisen palvelun kehittymistä ja pk-yritysten kansainvälisen hankintatoimen kehittymistä. Projektin vaikutus kilpailuetua tuovan osaamisen kehittymiseen on suuri ja laajavaikutteinen verrattuna tarvittavaan Tekesin rahoitukseen”, sanoo Tekesin johtava teknologia-asiantuntija Ilpo Ihanamäki.

”Nikolai Sourcing Oy:n haaste on ratkaista teollisuuden pk-yritysten LCCS-toiminnan haasteet innovatiivisella toimintamallilla. Lähtökohtana on, että jokainen pk-yritys voi harjoittaa LCCS-toimintaa ja LCCS-toimintaa harjoittava pk-yritys myös pystyy näin parantamaan omaa kilpailukykyään, yrityksen koosta ja tarpeiden suuruudesta riippumatta”, sanoo Nikolai Sourcing Oy:n valmistavan teollisuuden liiketoiminnasta vastaava johtaja Tommi Voutilainen.


Helsinki, 18.2.2010

Edvard Krogius
Toimitusjohtaja
050 322 9392

Jakelu: Media ja sidosryhmät Suomessa

< Takaisin