Asiakkaan haasteet

Miksi harkita tuotteiden hankintaa Aasiasta? Suurin syy, miksi yritykset hankkivat tavaroita halvemman kustannustason maista, on saavuttaa kustannustehokkuutta, varmistaa kapasiteetin riittävyys ja saada voittoa. Saavuttaakseen nämä edut täytyy kuitenkin kohdata monia haasteita.

Kuinka aloittaa?  Ihan ensimmäisenä on löydettävä pätevä hankintakumppani, joka on Aasian hankinnan ammattilainen.  Kulttuurierot ja maantieteelliset etäisyydet täytyy ottaa huomioon. Oikean kumppanin löytäminen auttaa ratkaisemaan ongelmia, joita on tavaroiden hankinnassa ja sopivien toimittajien etsimisessä.

Kustannustehokkuus; hankintahinnat ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä kustannuskilpailukyvyn saavuttamisessa pitkällä aikavälillä. Kustannustehokkuuteen vaikuttaa sekä volyymi että oikeiden tavarantoimittajien valinta, mutta myös tehokas hankintaprosessi itsessään mahdollistaa kokonaiskustannusten optimoinnin.

Toimitusten luotettavuus; Miten voit varmistua siitä, että saat toimituksen ajoissa? Oikea-aikainen liikkeellelähtö, aktiivinen yhteydenpito, säännöllinen toimitusaikavalvonta ja raportointikäytännöt, joita tukee kokenut henkilökuntamme, takaavat täsmälliset toimitukset jatkuvasti.

Tavarantoimittajien ja tuotteiden laatu; Laatu, laatu, laatu – tämän päivän yrityksillä ei ole varaa huonoon laatuun. Tavarantoimittajien auditointi, säännölliset laaduntarkastukset , sekä tavarantoimittajien suoritusten parantaminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä.

Uudet tuotteet ja innovaatiot; Hankintahenkilökunnan osaaminen ja kokemus ovat korvaamattomia jokaisen mahdollisuuden hyödyntämisessä. Hankintakumppanilta vaaditaan proaktiivisuutta ja innovatiivisuutta, jotta tulevaisuuden haasteet voidaan voittaa.

Hankinnan vastuullisuus on osa yrityksen vastuullisuutta; Kuinka sinä varmistat hankintaketjun vastuullisuuden?  Valitse oikea hankintakumppani, joka tuntee vastuullisuuden ja toimintaympäristön Aasiassa .