Palvelut

• Vastuullinen hankinta

Nikolai sourcingin vastuullisen hankinnan yksikkö keskittyy toimittajien ja tuotantolaitosten sosiaalisen ja ympäristövastuun auditointiprosessiin. Ammattitaitoiset paikalliset auditoijat arvioivat tuotantolaitokset, tekevät parannussuunnitelmat, ohjaavat ja raportoivat. Seurantakäynneillä on tärkeä merkitys arvioidessa ja luokitellessa toimittajan ja tuotantolaitoiksen asennetta ja osaamisista vastuullisessa toiminnassa. Tavoitteena on, että eri tuotantolaitokset saavat jonkin kainsainvälisen sertifikaatin tai standardin tai läpäisevät asiakasyrityksen oman ”code of conductin”. Serifikaatit tai standardit myöntää virallinen auditointiyritys mutta autamme käytännön järjestelyissä.

Auditointi antaa lisää tietoa ostajalle toimittajista ja koko toimittajaketjusta, parantaa niiden suorituskykyä ja alentaa ostajan riski toimiessa korkean riskin- maissa.

• Laaduntarkastus

Yrityksemme tarjoaa myös erikseen laaduntarkastuspalveluita kaupan ja teollisuuden tarpeisiin.

Laaduntarkastuspalvelu sisältää laadullisten tavoitteiden asettelun yhdessä asiakkaan kanssa, laatutavoitteiden mukaisen valmistuprosessin optimoinnin valmistavan yrityksen kanssa, tuotannonaikaisen laadunvalvonnan ja /tai valmiiden tuotteiden laatutarkastuksen.

Laaduntarkastus suoritetaan aina Nikolai Sourcing paikallisen henkilökunnan toimesta.

• Tehdas auditoinnit

Nikolai Sourcingin tehdasuditointipalvelu auttaa asiakkaita varmistamaan että potentiaalisten toimittaja- ja valmistajayritysten tekniset valmiudet ovat ostajayrityksen vaatimusten mukaiset.

Nikolai Sourcing paikallinen henkilöstö varmistaa:
• henkilöstön riittävyys ja osaamisen taso
• kone ja laiteresurssit
• toimitilojen sopivuus
• laadunvarmistusprosessi ja –laitteet
• logistiiikan toimivuus

Tuotantolaitoksen auditointi paikallisen ammattilaisen voimin antaa realistisen ja luotettavan kuvan yhteistyökumppanin toimintaedellytyksistä ja suoristuskyvystä

• Konsultointi

• Suunnittelu

• Vientipalvelut

palvelut-img.jpg