Strategia ja arvot

Nikolai Sourcingin tavoitteena on olla Suomen suurin ja luotettavin hankintapalveluja tarjoava yritys, jota sekä kaupan- että teollisuudenyritykset pitävät parhaimpana vaihtoehtona hankintakumppaniksi.

Nikolai Sourcingin tavoitteena on myös laajentaa kansainvälistä kauppaa Suomen rajojen ulkopuolelle saavuttaen vakiintuneen aseman Pohjois-Euroopan hankintamarkkinoilla.

Nikolai Sourcing on tunnetuin hankintapalveluyritys Suomessa jolle tunnusomaista on hyvä laatu, täsmälliset toimitusajat, osaava henkilökunta, tyytyväiset asiakkaat, kustannustehokkuus sekä vastuullinen yritystoiminta.

Nikolain arvot ohjaavat yrityksen menestyksekästä toimintaa:

Tuloshakuisuus; Kaikki toiminta tähtää parhaaseen mahdolliseen tulokseen, pelkkä hyvä ei riitä.

Luottamukseen perustuva kumppanuus; Nikolain ja asiakkaan tavoitteiden on oltava yhdensuuntaisia, Nikolai luottaa kumppanuuteen.

Asiakassuuntautunut luovuus; Kaikki toiminta tähtää asiakkaidemme menestykseen.

Rehellisyys ja keskinäinen luottamus; Nikolai harjoittaa vastuullista yritystoimintaa.